CAESENFR

CAFèS CORNELLà

DECODING COFFEE

Cafès Cornellà et descobreix tot el que hi ha darrera del bon cafè, quines són les diferències entre els blends i les tècniques. Cafès Cornellà està desxifrant el món del cafè.

Missió i valors

La tassa de cafè perfecte

Cafès Cornellà subministra productes, ingredients i sistemes per aconseguir la millor satisfacció al sector de l’hostaleria a través de la qualitat i de la rendibilitat. Aspirem a ser el proveïdor predilecte de cafè i convertir-nos en el col·laborador especialitzat del sector de l’hostaleria.

Treballem perquè el consumidor final obtingui la tassa de cafè perfecte i begudes amb el cafè torrat com a principal element.

Els factors que determinen el nostre èxit són:

QUALITAT
CONSTANT

L’ASSESSORAMENT
TÈCNIC

GESTIÓ
DELS COSTOS

Els nostres valors:

EL CLIENT COM A PUNT DE REFERÈNCIA

A través d'una estreta col·laboració i amb l'ajuda dels clients, oferim productes i serveis amb un alt valor afegit

COMPROMÍS HUMÀ

Aspirem a crear una organització on puguem treballar amb orgull, entusiasme i responsabilitat

EFICÀCIA

Estudiem cada dia la forma de millorar el nostre rendiment. A Cafès Cornellà tenim la responsabilitat de reduir els costos i reaccionar activa i ràpidament.

INNOVACIÓ

És la nostra obligació mantenir-nos oberts a noves idees de producció i a formes originals de fer negocis

INTEGRITAT

Som justos, sincers i molt segurs en totes les activitats i relacions comercials.

Trajectòria

Un segle de Cafès Cornellà

1920

Els germans Narcís i Pere Cornellà posaren en marxa la primera planta de torrefacció a Girona. Es tractava d'una activitat completament nova i, en poc temps, es convertiren en el principal subministrador de cafè de les comarques gironines.

Aquella aventura industrial que va començar el 1920 s'ha mantingut i afermat en el decurs de quasi un segle, sempre en mans de la mateixa família.

1954

S'incorpora a l'activitat el fill Pere Cornellà i Prujà. Amb la nova normativa que exigia la venda del cafè envasat, Cafès Cornellà adquireix la segona màquina automàtica per envasar el cafè de tot l'Estat espanyol.

1980

Amb Pere Cornellà i Valls, s'incorpora a l'empresa la tercera generació.

1984

Canvia d'ubicació, traslladant-se del centre de Girona a Fornells de la Selva, operant en una nau industrial on els processos de producció estan totalment automatitzats, tant pel que fa a la torrefacció, mescles i envasament al buit de tots els seus productes i on disposen d'un laboratori d'anàlisi per desenvolupar noves fórmules de torrefacció. A partir d'aquesta nova etapa, l'empresa s'especialitza en el mercat d'hostaleria. Els punts forts on es basa l'estratègia a l'hostaleria són: una qualitat de producte (mescles, sistemes moderns de torrefacció i envasament i imatge) molt per damunt de la mitjana; i un bon servei d'atenció als clients mitjançant un alt nivell d'organització de la seva distribució directa.

Avui

Els 25 milions de tasses de Cafès Cornellà servides anualment són dipositàries d’un coneixement i una experiència de les tres generacions familiars.

Ens hem convertit en una empresa jove, dinàmica i creativa que busca constantment satisfer la demanda i el gust evolucionat del cafè. Actualment, oferim els serveis més actuals de manteniment, assessorament i els recursos tècnics necessaris per contribuir a la potenciació del negoci dels nostres clients mitjançant una definició de la tassa de cafè espresso com a producte final.

2020

Centenari de Cafès Cornellà. Acompanya’ns durant els pròxims 100 anys.

Projectes socials

Conscients del món que ens envolta

Fundació Ramon Noguera

La Fundació Ramon Noguera va ser constituïda el 15 de desembre de 1995 segons un acord de l'Assemblea General de l'Associació Àngelus, amb l'esperit d'atorgar a la nova entitat la gestió de tots els centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. D'aquesta manera es donava continuïtat al treball iniciat per l'associació de famílies i s'avançava en l'estat de dret per a les persones amb discapacitats.

Cafès Cornellà col·labora en els projectes que impulsa la fundació per facilitar la reinserció laboral en l’àmbit de la cafeteria.

https://grupfrn.cat/

Xangara

Xangara és una associació sense ànim de lucre que ha endegat i dut a terme projectes solidaris (humanitaris, escolars, sanitaris, agrícoles, etc.) a Moçambic, però no descarten endegar projectes a altres països del món o col·laborar en algun projecte concret d’alguna ONG.

La junta de l’associació està formada per un grup de set persones de diversos oficis – des de sanitaris, veterinaris fins a administratius -, que s‘han agrupat per a dur a terme un objectiu: l’ajut humanitari per a millorar la qualitat de vida dels habitants de Moçambic.

Cafès Cornellà col·labora en els projectes que impulsa l’associació Xangara, tot destinant un percentatge sobre la venda de cafè torrat. Aquests projectes van destinats a sufragar l’escolarització de nenes que es troben acollides en orfenats i que no tenen cap mena de recursos econòmics per assolir una educació digna i poder millorar les expectatives de futur de les seves vides.

http://www.xangara.org

RSC Responsabilitat Social Col·laborativa

Col·laborem amb diferents programes ocupacionals municipals de la província per tal de formar als joves per tal que tinguin una oportunitat més en el món de la cafeteria.

Patronat fundació per la Creativació

La Fundació per a la Creativació és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda per un patronat, un equip tècnic i una sèrie empreses i entitats que col·laboren per fomentar la creativitat i la innovació en l’àmbit educatiu i familiar.

L’objectiu és conscienciar, promoure i col·laborar amb les escoles i les famílies per educar la creativitat i el talent dels nens i nenes.

http://www.fundaciocreativacio.org/