CAESENFRDE

CAFèS CORNELLà

DECODING COFFEE

Cafès Cornellà et descobreix tot el que hi ha darrera del bon cafè, quines són les diferències entre els blends i les tècniques. Cafès Cornellà està desxifrant el món del cafè.

Vídeo presentació

Missió i valors

La tassa de cafè perfecte

La missió de Cafès Cornellà es basa en subministrar productes, ingredients i sistemes perquè, amb els professionals del sector Ho.Re.Ca., puguem proporcionar satisfacció al consumidor final en el consum de begudes -calentes o fredes- elaborades a partir d’una extensa gamma de components deshidratats, amb el cafè torrat com a principal.

La satisfacció del consumidor haurà de prestar-se, mitjançant la preparació, una per una, de tasses perfectes amb unes qualitats organolèptiques i tècniques superiors a la mitjana, fet que serà avaluable per mitjà d’un patró sensorial estàndard.

Aquesta satisfacció, obtinguda per l’aplicació d’un mètode específic, proporcionarà una major rendibilitat als respectius negocis, tant de l’operador Ho.Re.Ca. com de Cafès Cornellà.

“Aspirem a ser el proveïdor predilecte de cafè i els altres productes que comercialitzem i convertir-nos en el col·laborador especialitzat del sector de l’hostaleria.”

Els factors que determinen el nostre èxit són:

QUALITAT CONSTANT,

CONEIXEMENT COMPARTIT PER MITJÀ DEL ASSESSORAMENT TÈCNIC,

SERVEI JUST I A TEMPS I LA GESTIÓ PERMANENT DELS PROPIS COSTOS I ELS DELS NOSTRES CLIENTS.

Els factors que determinen el nostre èxit són:

QUALITAT
CONSTANT

L’ASSESSORAMENT
TÈCNIC

GESTIÓ
DELS COSTOS

Els nostres valors:

EL CLIENT COM A PUNT DE REFERÈNCIA

A través d'una estreta col·laboració i amb l'ajuda dels clients, oferim productes i serveis amb un alt valor afegit

COMPROMÍS HUMÀ

Aspirem a crear una organització on puguem treballar amb orgull, entusiasme i responsabilitat

EFICÀCIA

Estudiem cada dia la forma de millorar el nostre rendiment. A Cafès Cornellà tenim la responsabilitat de reduir els costos i reaccionar activa i ràpidament.

INNOVACIÓ

És la nostra obligació mantenir-nos oberts a noves idees de producció i a formes originals de fer negocis

INTEGRITAT

Som justos, sincers i molt segurs en totes les activitats i relacions comercials.

Trajectòria

Un segle de Cafès Cornellà

1920

Els germans Narcís i Pere Cornellà posaren en marxa la primera planta de torrefacció a Girona. Es tractava d'una activitat completament nova i, en poc temps, es convertiren en el principal subministrador de cafè de les comarques gironines.

Aquella aventura industrial que va començar el 1920 s'ha mantingut i afermat en el decurs de quasi un segle, sempre en mans de la mateixa família.

1954

S'incorpora a l'activitat el fill Pere Cornellà i Prujà. Amb la nova normativa que exigia la venda del cafè envasat, Cafès Cornellà adquireix la segona màquina automàtica per envasar el cafè de tot l'Estat espanyol.

1980

Amb Pere Cornellà i Valls, s'incorpora a l'empresa la tercera generació.

1984

Canvia d'ubicació, traslladant-se del centre de Girona a Fornells de la Selva, operant en una nau industrial on els processos de producció estan totalment automatitzats, tant pel que fa a la torrefacció, mescles i envasament al buit de tots els seus productes i on disposen d'un laboratori d'anàlisi per desenvolupar noves fórmules de torrefacció. A partir d'aquesta nova etapa, l'empresa s'especialitza en el mercat d'hostaleria. Els punts forts on es basa l'estratègia a l'hostaleria són: una qualitat de producte (mescles, sistemes moderns de torrefacció i envasament i imatge) molt per damunt de la mitjana; i un bon servei d'atenció als clients mitjançant un alt nivell d'organització de la seva distribució directa.

Avui

Els 25 milions de tasses de Cafès Cornellà servides anualment són dipositàries d’un coneixement i una experiència de les tres generacions familiars.

Ens hem convertit en una empresa jove, dinàmica i creativa que busca constantment satisfer la demanda i el gust evolucionat del cafè. Actualment, oferim els serveis més actuals de manteniment, assessorament i els recursos tècnics necessaris per contribuir a la potenciació del negoci dels nostres clients mitjançant una definició de la tassa de cafè espresso com a producte final.

2020

Centenari de Cafès Cornellà. Acompanya’ns durant els pròxims 100 anys.

Projectes socials

Conscients del món que ens envolta

Fundació Ramon Noguera

La Fundació Ramon Noguera va ser constituïda el 15 de desembre de 1995 segons un acord de l'Assemblea General de l'Associació Àngelus, amb l'esperit d'atorgar a la nova entitat la gestió de tots els centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. D'aquesta manera es donava continuïtat al treball iniciat per l'associació de famílies i s'avançava en l'estat de dret per a les persones amb discapacitats.

Cafès Cornellà col·labora en els projectes que impulsa la fundació per facilitar la reinserció laboral en l’àmbit de la cafeteria.

https://grupfrn.cat/

Xangara

Xangara és una associació sense ànim de lucre que ha endegat i dut a terme projectes solidaris (humanitaris, escolars, sanitaris, agrícoles, etc.) a Moçambic, però no descarten endegar projectes a altres països del món o col·laborar en algun projecte concret d’alguna ONG.

La junta de l’associació està formada per un grup de set persones de diversos oficis – des de sanitaris, veterinaris fins a administratius -, que s‘han agrupat per a dur a terme un objectiu: l’ajut humanitari per a millorar la qualitat de vida dels habitants de Moçambic.

Cafès Cornellà col·labora en els projectes que impulsa l’associació Xangara, tot destinant un percentatge sobre la venda de cafè torrat. Aquests projectes van destinats a sufragar l’escolarització de nenes que es troben acollides en orfenats i que no tenen cap mena de recursos econòmics per assolir una educació digna i poder millorar les expectatives de futur de les seves vides.

http://www.xangara.org

RSC Responsabilitat Social Col·laborativa

Col·laborem amb diferents programes ocupacionals municipals de la província per tal de formar als joves per tal que tinguin una oportunitat més en el món de la cafeteria.

Patronat fundació per la Creativació

La Fundació per a la Creativació és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda per un patronat, un equip tècnic i una sèrie empreses i entitats que col·laboren per fomentar la creativitat i la innovació en l’àmbit educatiu i familiar.

L’objectiu és conscienciar, promoure i col·laborar amb les escoles i les famílies per educar la creativitat i el talent dels nens i nenes.

http://www.fundaciocreativacio.org/

Certificacions

Responsables amb els productors, comerciants i consumidors

Introducció

Si alguna vegada llegiu una bossa de cafè, veureu molts símbols, termes i certificacions diferents impreses. Com a consumidor, és difícil saber què signifiquen, que és l’important quan compreu cafè.

A Cafès Cornellà ens prenem aquestes certificacions molt seriosament al mateix temps que busquem els millors orígens per obtenir els blends més indicats per a cada ocasió. Com a empresa, ens adherim a la filosofia que el tracte amb les persones i el medi ambient ofereixi els millors resultats en tassa.

Fer facilitar-vos la pròxima compra de cafè us identifiquem les certificacions més comuns amb una breu descripció de les seves condicions.

Segell Fair trade

L'etiqueta Fair Trade Certified ™ representa una alternativa al comerç convencional i es basa en la cooperació entre productors i consumidors. Fairtrade ofereix als productors un tracte més just i condicions comercials més oportunes. Això els permet millorar les seves condicions de vida i fer plans de futur. Pels consumidors, Fairtrade és una forma eficient de reduir la pobresa a través de les seves compres diàries.

Quan un producte porta el Segell de Certificació de Comerç Just FAIRTRADE significa que els productors i comerciants han complert els criteris de Fairtrade. Els criteris estan destinats a corregir el desequilibri de poder en les relacions comercials, la inestabilitat dels mercats i les injustícies del comerç convencional.

Els criteris principals de certificació de comerç just són:

  • Comerç directe amb organitzacions de pagesos, evitant intermediaris innecessaris.

  • Preus justos pels agricultors i condicions de treball i de vida decents pels treballadors.

  • Associació lliure de treballadors i agricultors, amb estructures per a la presa de decisions democràtiques.

  • Accés al prefinançament i primes addicionals pel desenvolupament de la comunitat i els negocis.

  • Pràctiques sostenibles de gestió agrícola i agrícola, inclòs l'ús restringit d'agroquímics i sense OMG.


Cafès Cornellà disposa d’un producte amb aquesta certificació.

https://www.fairtrade.net/

Segell ecològic de la UE (eurofulla)

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes substàncies.

Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables).

La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits en l’Annex II del Reglament (CE) 889/2008.

No estan autoritzats els cultius transgènics.

A l’etiqueta del producte hem d’identificar l’eurofulla amb el codi autoritat de control, en el cas de Catalunya és ES-ECO.019-CT i la procedència de les matèries primeres, si són de dins o de fora de la UE.

Cafès Cornellà disposa d’una família de cafè amb aquesta certificació.

http://www.ccpae.org/

Segell USDA

El departament d’agriculutra dels EUA ha creat directrius estrictes perquè els aliments siguin etiquetats com a orgànics. Amb el cafè es refereix a com es cultiva el cafè i es torren i s'embalen.

Els grans de cafè ecològics es conreen i es processen d'acord amb un conjunt rigorós de directrius que són supervisades en cada etapa per una agència certificadora independent. Les directrius especifiquen el tipus d'entrades admissibles de fertilitzants orgànics, gestió integrada de plagues i altres controls orgànics de males herbes i fongs.

http://www.usda.gov

Segell Rainforest

La certificació Rainforest Alliance és un procés integral que promou i garanteix millores en l'agricultura, la silvicultura i els viatges. El seu segell d'aprovació independent garanteix que els béns i serveis es produeixen d'acord amb estrictes directrius que protegeixen el medi ambient, la fauna, els treballadors i les comunitats locals.

Assegura el desenvolupament d’una agricultura sostenible, a través de la conservació de la biodiversitat, El respecte dels drets dels treballadors i les bones pràctiques en la producció agrícola.

https://www.usda.gov/topics/organic

Segell UTZ

UTZ pretén crear un món on l'agricultura sostenible sigui el patró; On els agricultors implementen bones pràctiques agrícoles i gestionen les seves explotacions amb rendibilitat amb respecte a persones i planeta, la indústria inverteix i premia la producció sostenible i els consumidors poden gaudir i confiar en els productes que compren. El sistema de certificació UTZ permet als productors demostrar que operen de manera responsable, d'acord amb estrictes estàndards socials i mediambientals (Preservació de la flora i fauna, zones de transició; LA seguretat y salut dels treballadors).

http://www.utz.org