CAESENFRDE

DECODING COFFEE

Un cafè no és només un cafè.

 

És la procedència i selecció del gra, el cultiu i la recollida, el torrat, l’envasat i la conservació. És la precisió i la cura amb que els baristes elaboren els cafès i el detall amb que els serveixen a la vida. Hi ha moltes històries al voltant d’una tassa de cafè.

 

Per aconseguir una tassa perfecta, cal tenir en compte totes aquestes variables.

Decoding Coffee és la iniciativa de Cafès Cornellà que neix per desxifrar el món del cafè, des de la seva elaboració fins el moment en que ens el prenem.

 

Per cada blend, desxifrem la procedència del gra, el punt de torrat, l’índex d’extracció i el perfil sensorial, i ho plasmem en un codi nùmeric.